Zahlavi

Jan Rusňák obdržel prestižní ocenění za nejlepší disertaci

26. 06. 2018

V týdnu 12.–15. června 2018 se v Brookhavenské národní laboratoři (BNL) v USA konala tradiční konference “RHIC/AGS Annual Users' Meeting”. Na této konferenci byly prezentovány nejnovější výsledky z vědeckého programu na urychlovačích RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider) a AGS (Alternating Gradient Synchrotron) v BNL za uplynulý rok zahrnující produkci těžkých kvarků a kvarkonií, výsledky studia fázového diagramu jaderné hmoty, malých srážkových systémů, jetů a spinu protonu.

Nedílnou součástí této konference bývá také prestižní soutěž o nejlepší disertaci týkající se výzkumu provedeného na RHIC či AGS. K naší velké radosti, jednu ze dvou letos udělených cen za nejlepší disertaci obdržel Ing. Jan Rusňák, Ph.D., který na své disertaci pracoval pod vedením RNDr. Jany Bielčíkové, Ph.D. na Oddělení jaderné spektroskopie.

Jan Rusňák se ve své práci s názvem "Jet Reconstruction in Au+Au Collisions at RHIC" zabýval systematickým studiem produkce jetů, kolimovaných spršek částic, které vznikají krátce po srážce dvou těžkých jader zlata urychlených téměř na rychlost světla v urychlovači RHIC. Tyto spršky částic jsou měřené detektory experimentu STAR, na kterém se naši vědci podílejí již od roku 2000, kdy byl tento experiment a urychlovač RHIC uveden do provozu. Výzkum na urychlovači RHIC je věnován zejména studiu extrémních stavů jaderné hmoty, konkrétně detailnímu studiu fázového diagramu kvantové chromodynamiky (QCD) popisující jednu ze čtyř fundamentálních sil v přírodě. QCD předpovídá, že při dostatečně velkých teplotách a hustotách energie dosažitelných jen na největších urychlovačích světa, jakými jsou RHIC nebo urychlovač LHC v laboratoři CERN, se běžná jaderná hmota tvořená protony a neutrony dostane do nové fáze, tzv. kvarkového-gluonového plazmatu (QGP). V této fázi se základní konstituenty hmoty, kvarky a gluony, chovají podobně jako tomu bylo krátce po velkém třesku. Výsledky oceněné disertační práce Jana Rusňáka přinesly zásadní poznatky v tomto oboru moderní jaderné a částicové fyziky.

rusnak-awrd-2Ředitel laboratoře BNL Doon Gibbs předává cenu za nejlepší disertaci Janu Rusňákovi.
Fotografie: zdroj Brookhavenská národní laboratoř.