Zahlavi

I. setkání členů Mezinárodního poradního sboru ÚJF AV ČR

29. 10. 2021

Na konci října 2021 proběhlo v zasedací místnosti ÚJF AV ČR v Řeži první zasedání Mezinárodního poradního sboru ÚJF (MPS).

Úkolem MPS je poskytovat vedení ÚJF kontinuální poradenskou činnost v oblastech výzkumných aktivit ÚJF, a to zejména při řešení významných záležitostí ústavu, jakými jsou vytváření a naplňování vědní koncepce, rozvíjení vědních oborů, navazování mezinárodní spolupráce, účast v zahraničních projektech a průběžné hodnocení činnosti ÚJF.

Většina členů MPS se zúčastnila zasedání prezenčně, ostatní online pomocí prostředků MS Teams. V úvodu zasedání proběhla volba předsedy a místopředsedy MPS – zvoleni byli Peter Bode a Joachim Stroth. Dále byl členům MPS prezentován přehled činností ÚJF a jednotlivých oddělení, diskutovány byly rovněž výsledky hodnocení ústavu. Příští prezenční setkání MPS je předpokládáno opět za rok.