Zahlavi

Evropský spalační zdroj neutronů ESS mění právní formu na ERIC

14. 09. 2015

Evropský spalační zdroj neutronů ESS (European Spallation Source) zaznamenal významný milník ve své historii, organizace změnila svojí právní formu na konsorcium evropské výzkumné infrastruktury. European Research Infrastructure Consortium (ERIC) je typ právní formy vytvořený Evropskou komisí pro řízení mezinárodních výzkumných infrastruktur. Generální ředitel Evropské komise pro výzkum a inovace, Robert-Jan Smits předal ESS přímo na staveništi ESS v Lundu dne 31. 8. 2015 oficiální plaketu ERIC Evropské komise. Ceremoniálu se zúčastnila švédská ministryně pro výzkum Helene Hellmark Knutssona, její dánský protějšek Esben Lunde Larsen a zástupci z partnerských zemí.

ESS je první organizací ERIC se sídlem ve Skandinávii a jedenáctou organizací tohoto typu v Evropě. Zřízení ESS ERIC zaručuje všem členským zemím právní postavení, které jim umožní podílet se na přímé správě a financování ESS. "Organizace ESS, jako jedna z nejvýznamnějších evropských výzkumných infrastruktur, získala prestižní status ERIC," řekl Robert-Jan Smits. "Včasné dokončení ESS umožní, aby si Evropa udržela svou vedoucí pozici v oblasti výzkumu s využitím neutronů. ESS se stane novým evropským multidisciplinárním centrem pro inovace a konkurenceschopnost."

Evropská komise potvrdila zřízení ESS jako konsorcia formálně v polovině srpna, toto rozhodnutí nabylo účinnosti dne 31. srpna 2015. Zakládajícími členy jsou Česká republika, Dánsko, Estonsko, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Norsko, Polsko, Švédsko a Švýcarsko. Další státy (Belgie, Nizozemsko, Španělsko a Spojené království) se připojily se statutem pozorovatele a plánují stát se řádnými členy v blízké budoucnosti.

ESS bylo původně založeno jako švédská společnost s ručením omezeným, ve vlastnictví švédské a dánské vlády.


Fotografie z ceremonie předání plakety ERIC, zleva – Lars Börjesson, předseda rady ESS ERIC, Robert-Jan Smits, generální ředitel Evropské komise pro výzkum a inovace, Petr Lukáš, zástupce ČR v radě ESS ERIC, James H. Yeck, generální ředitel ESS ERIC. (Foto ESS)

 
Aktuální pohled na staveniště ESS, v pozadí je vidět budovaný synchrotronový zdroj MAX IV, který bude spuštěn v příštím roce. (Foto Perry Nordeng)