Zahlavi

ENVIRA 2019 s workshopem projektu RAMSES

30. 08. 2019

ENVIRA 2019, mezinárodní konference o radioaktivitě v životním prostředí, pořádaná ÚJF AV ČR a ČVUT v Praze ve spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislavě, European Academy of Sciences and Art, International Union of Radioecology a časopisem Journal of Environmental Radioactivity, proběhne ve dnech 8. - 13. září 2019 v hotelu Don Giovanni v Praze.

Zaměří se na téma „Variace radionuklidů v životním prostředí“, jednání bude vedeno v angličtině.

V rámci konference ENVIRA 2019 proběhne i workshop, podporovaný projektem reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000728: „RAMSES - Výzkum ultrastopových izotopů a jejich využití v sociálních a environmentálních vědách urychlovačovou hmotnostní spektrometrií“. Projekt RAMSES je financován z prostředků MŠMT a Evropské unie - Evropských strukturálních a investičních fondů, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.