Zahlavi

Druhé setkání projektu RAMSES a jeho Poradního výboru je za námi

04. 04. 2019

Odborného programu a společenského setkání, které byly náplní prvního dne druhého workshopu projektu RAMSES, se 21. března 2019 na ČVUT v Praze - Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) zúčastnily vice než tři desítky odborníků, včetně několika zahraničních hostů.

Přítomné nejprve uvítali Prof. Igor Jex, děkan FJFI,  Mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel Archeologického ústavu AV ČR Praha (ARÚP) a RNDr. Petr Lukáš, CSc., ředitel ÚJF. 

Moderátorem prvního dne akce byl doc. Mojmír Němec (FJFI). Prof. Jan Kučera a Ing. Martin Matějka (ÚJF) představili současný stav projektu RAMSES. Marcus Christl (ETH Zürich) přednášel o vývoji a aplikacích urychlovačové hmotnostní spektrometrie AMS. Ivo Světlík (ÚJF) vysvětlil význam radiouhlíkového datování, jeho rolí v archeologii se následně zabývali Alžběta Danielisová a Dr. Peter Demján (ARÚP). Doc. Mojmír Němec (FJFI) hovořil o měření aktinidů a štěpných produktů, prof. Jan Kučera o měření kosmogenních radionuklidů. Prof. Xiaolin Hou (DTU) - nový člen Poradního výboru projektu RAMSES – se věnoval problematice stanovení ultrastopových množství radionuklidů v životním prostředí pomocí metody AMS, včetně přípravy vzorků a možností aplikace. Náročný pracovní den byl zakončen večeří s neformálními diskusemi.

Zhruba polovina účastníků se následujícího dne, 22. března, zúčastnila schůze Poradního výboru (SAC) projektu RAMSES. Ta se konala v sídle České chemické společnosti na Novotného lávce v Praze. Obě akce proběhly v angličtině.