Zahlavi

Dozimetr SPACEDOS z ÚJF součástí Vesmírné výstavy

14. 09. 2020

Vesmírná výstava Cosmos discovery v pavilonu E na Výstavišti v pražských Holešovicích byla prodloužena do 31. října 2020. Její součástí je nově i dozimetr SPACEDOS, vyvinutý oddělením dozimetrie záření (ODZ) ÚJF AV ČR. Je určen k detekci částic kosmického záření a odhadu obdržené radiační dávky na palubách satelitů.

Pořadatel výstavy, společnost JVS Group, představil 10. září novinářům obnovenou část expozice, která nahradila první československou družici Magion novinkami českého kosmického programu.  Prof. Ondřej Santolík z oddělení kosmické fyziky Ústavu fyziky atmosféry (ÚFA) AV ČR uvedl celý program Strategie AV21 Vesmír pro lidstvo a zmínil mimo jiné let sondy Taranis, plánovaný na 6.-7. listopadu 2020.

Poté ing. Martin Kákona z ODZ ÚJF představil samotný dozimetr SPACEDOS: detektor kosmického záření. Jeho prototyp vznikl v šibeničním termínu tří měsíců poté, co Moskevská státní univerzita (MSU) M. I. Lomonosova koncem roku 2018 nabídla ODZ ÚJF možnost zúčastnit se kosmické mise vedené MSU a vyslat tento přístroj do vesmíru. Stalo se tak v rámci družice (nanosatelitu) Socrat-R, vytvořeného ve spolupráci ÚJF s FJFI ČVUT, českou společností esc Aerospace a Skobelcynovým ústavem jaderné fyziky MSU. Na možnosti doplnit dříve používané pasivní detektory aktivními ale ODZ pracovalo již předtím. SPACEDOS navazuje na bulharskou technologii původně používanou na kosmické stanici Mir, kterou vědci z ODZ pro svou činnost využívali a zdokonalili. Martin Kákona kromě vystaveného prototypu účastníkům akce ukázal i výsledný přístroj, který absolvoval kosmický let. Dozimetr SPACEDOS je mimo jiné využíván i v projektu CRREAT, vedeném ÚJF, jehož se účastní i zmíněné oddělení kosmické fyziky ÚFA. K nově vystavenému dozimetru byl vytištěn i letáček o něm a cílech družice Socrat-R, který je k dispozici návštěvníkům Vesmírné výstavy. 

Prototyp dozimetru SPACEDOS na Vesmírné výstavě

 

 

 

 

 

 

 

Prototyp dozimetru SPACEDOS na Vesmírné výstavě

Zástupce ministerstva dopravy ČR, které český kosmický program koordinuje, připomněl nově vypsaný tendr Evropské kosmické agentury v hodnotě přes miliardu korun a informační workshop o českém kosmickém programu, který ministerstvo uspořádá online 15. září. Akci uzavřel příspěvek Pavla Suchana z Astronomického ústavu AV ČR, který s sebou přinesl i několik zajímavých vzorků souvisejících s tématem.

Výstava na více než 2000 m2 provádí historií pilotovaných kosmických letů od jejích počátků až po současné a plánované mise. Velmi profesionálně připravená expozice vznikla ve spolupráci s americkou NASA, muzeem a vzdělávacím centrem Cosmosphere a českými odborníky. Obsahuje několik set originálních exponátů z USA i Ruska, sbírku skafandrů a reálné modely kosmických lodí, raketoplánů a raket, včetně řídících a přistávacích modulů v měřítku 1:1.