Zahlavi

Den otevřených dveří v Řeži

28. 10. 2013

V sobotu 9. listopadu 2013 proběhne v areálu v Řeži den otevřených dveří. Tato akce, kterou společně pořádají ÚJV a.s., Centrum výzkumu Řež s.r.o., Ústav anorganické chemie AV ČR v.v.i. a Ústav jaderné fyziky AV ČR, se koná již tradičně každý rok začátkem listopadu v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR.

Pro návštěvníky budou otevřeny ve dvou trasách dva výzkumné reaktory, PET centrum pro produkci radioafarmak, pracoviště jaderné spektroskopie, kde se například zkoumaly ostatky Tychona Braha, pracoviště bórové chemie a chemické laboratoře zaměřené na zkoumání děl starých mistrů. Exkurze budou probíhat od 8:00 do 14:00. Podrobnější informace nejen o navštěvovaných pracovištích jsou zde.

Den předtím pátek 8. listopadu 2013 je vyhrazen pro exkurze středních a základních škol, které také postupně navštíví pracoviště vyjmenovaná v předchozí části.