Zahlavi

Den otevřených dveří pro příbuzné a přátele zaměstnanců v areálu v Řeži

21. 05. 2014

V sobotu 17. května 2014 se uskutečnil v Řeži den otevřených dveří pro zaměstnance, jejich příbuzné a přátelé. Tato akce se konala poprvé a měla odlehčit klasickému každoročnímu dni otevřených dveří, který už kapacitně nestačí velkému zájmu veřejnosti. Zároveň jsme chtěli udělat akci komornější, kde by bylo možné se více návštěvníkům věnovat.

Akce byla pořádána čtyřmi organizacemi v areálu, podílely se na ní ÚJV a.s., Centrum výzkumu Řež, Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i. a Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.. Naši hosté si tak mohli vybrat ze dvou okruhů. V prvním mohli navštívit cyklotron našeho ústavu, reaktor LVR-15, pracoviště elektronové mikroskopie a naše oddělení jaderné spektroskopie. Ve druhém pak uviděli náš tandetron, reaktor LR-0, VaV PET Centrum a mikroskopii atomárních sil. Před samotnou návštěvou pracovišť bylo možné posedět v kinosále, podívat se na filmy, pročíst si různé materiály a podiskutovat. Po prohlídce jednoho z okruhů se mohli návštěvníci zastavit u svého příbuzného, který v areálu pracuje a ten jim mohl detailně ukázat své pracoviště.

Poprvé jsme vyzkoušeli předběžnou registraci, která se velmi osvědčila a i díky ní probíhala organizace akce velmi hladce. V 11 skupinách se nakonec akce zúčastnilo 145 návštěvníků. Z ohlasů a nálady skupin, které jsem prováděl na spektroskopii a které už za sebou měly více pracovišť, si dovolím soudit, že se jim akce líbila. Pochopitelně se určitě najde řada námětů pro zlepšení, a budeme za ně rádi. To, že i přes uplakané počasí vládla příjemná atmosféra, nenastal žádný větší karambol, úraz nebo zdravotní problém, je příslibem pro budoucí akce. V každém případě počítáme, že listopadový den otevřených dveří pro veřejnost bude letos také s registrací.

Chtěl bych moc poděkovat kolegům z Cyklotronu, Oddělení jaderné spektroskopie a Tandetronu, kteří se na organizaci dnů otevřených dveří podíleli. Pracovníkům tandetronu je třeba poděkovat zvláště, protože prohlídku umožnili ve velice náročných podmínkách přestavby budovy.

 

Vladimír Wagner