Zahlavi

Čeští vědci se zabydlují ve FAIRu

01. 02. 2017

Praha, 19. ledna 2017 : Již druhé setkání Vědeckého poradního výboru (SAC) velké výzkumné infrastruktury FAIR-CZ proběhl ve Vile Lanna 19. ledna.

FAIR-CZ je český příspěvek do fascinujícího mezinárodního počinu, stavby zcela nové Laboratoře pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty (FAIR), stavěné blízko německého Darmstadtu v rámci GSI (Helmoltz centrum pro výzkum s těžkými ionty). Členové SAC, přední, mezinárodně uznávaní vědci Paolo Giubellino, James Rittman a Joachim Stroth poskytovali rady jak managementu, tak vědcům českého týmu, který realizuje FAIR-CZ.

FAIR-CZ je implementován konsorciem výzkumných organizací a vysokých škol, vedených Ústavem jaderné fyziky Akademie věd ČR (ÚJF). Petr Lukáš, ředitel ÚJF, vyjádřil své očekávání na rozšíření spolupráce s mezinárodní komunitou vědců, stejně jako členové SAC.
"Česká vědecká komunita v jaderné fyzice je opravdu silná a zaslouží si lepší pozici v rámci výzkumné infrastruktury FAIR", řekl Paolo Giubellino, společný vědecký ředitel pro GSI/FAIR.

FAIR-CZ je financován projektem národní podpory, aktivity pro velké výzkumné infrastruktury, a dále projektem strukturálních fondů, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání. V obou případech ze zdrojů udělovaných Minsterstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


Druhé setkání Vědeckého poradního výboru velké výzkumné infrastruktury FAIR-CZ proběhlo ve Vile Lanna.