Zahlavi

Česko-francouzský jaderný workshop «Barrande» proběhl již potřetí

05. 12. 2022

Po dvouleté pauze se konal od 28. do 29. listopadu 2022 v prostorách liblického zámku, účelového zařízení Akademie věd ČR, již třetí česko-francouzský workshop «Barrande». Workshop byl zaměřen na česko-francouzskou spolupráci ve výzkumu a vývoji v oblasti jaderné fyziky.

Hlavním organizátorem byl tým složený z členů infrastruktury SPIRAL2-CZ, patřící do ÚJF AV ČR, a Francouzského institutu v Praze (IFP) při Velvyslanectví Francie v Praze. Akce byla dále podpořena Francouzskou komisí pro energetické alternativy a atomovou energii (CEA), francouzskou infrastrukturou Grand Accélérateur National d’Ions Lourds (GANIL), Západočeskou univerzitou v Plzni (ZČU), Ústavem technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze (ÚTEF) a společností RadioMedic, s.r.o.

Na pět desítek účastníků z různých jaderných oborů z ČR a Francie zde předneslo či vyslechlo příspěvky a na závěr se v rámci pracovních skupin pokusili shrnout možnosti budoucí spolupráce, nastínit vize a pojmenovat problémy. 

V rámci workshopu proběhlo také zasedání vědecké komise virtuální laboratoře IRP NuAG (Nuclear Astrophysics and Grids), společného projektu ÚJF AV ČR a GANIL/SPIRAL2, kde byly zhodnoceny výsledky z minulých let a představeny plány do budoucna.