Zahlavi

Cenu předsedkyně GAČR získal projekt s podílem LT

17. 10. 2019

Cenu předsedkyně Grantové agentury ČR 2019 získal projekt, na němž se v letech 2016-2018 podíleli vědci z Laboratoře Tandetronu (LT), součásti infrastruktury CANAM. Hlavním řešitelem projektu Použití iontových svazků pro modifikace struktur založených na grafenu byl doc. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D., z VŠCHT v Praze – Fakulty chemické technologie, jeho spoluřešitelkou byla doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D. z ÚJF AV ČR, vedoucí LT. 

Cena představuje ocenění mimořádných výsledků při řešení grantových projektů v oblasti základního výzkumu.

Modifikované materiály založené na grafenu mají řadu aplikačních využití ve flexibilní elektronice, jako superkapacitory, a mnohé další. Týmu Zdeňka Sofera se v rámci projektu také podařilo syntetizovat absolutně čistý grafen bez přítomnosti jakýchkoliv kovových nečistot a tím prokázat jejich zásadní vliv na elekrokatalytické vlastnosti grafenu. Současně byly 2D materiály na bázi grafenu modifikovány iontovými svazky a podařilo se tak vytvořit funkční mikrozařízení s využitím iontové litografie. O výsledcích výzkumu, prováděného v rámci projektu, publikovali členové vědeckého týmu již 55 článků v impaktovaných časopisech, jako jsou ACS Nano či Angewandte Chemie, a měly mimořádný citační ohlas.

Původní zprávu GAČR najdete zde.

Foto: Kamila Pětrašová, GAČR