Zahlavi

Cena Václava Votruby 2020 s uzávěrkou 30. září

12. 06. 2020

Již 18. ročník Ceny Václava Votruby vypisuje v roce 2020 Dopplerův ústav pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku, spoluzaložený oddělením teoretické fyziky ÚJF AV ČR.

Cena za nejlepší dizertační práci v oboru teoretické fyziky, obhájenou v předchozích třech školních letech, je udělována každoročně u příležitosti výročí narození profesora V. Votruby, zakladatele moderní české teoretické fyziky. Je spojena s finanční odměnou formou jednorázového stipendia ve výši 50 tisíc Kč (před zdaněním), které sponzoruje FJFI ČVUT v Praze.

Letošní cena bude udělena 19. prosince 2020, věk soutěžících v okamžiku přihlášky přitom nesmí dosáhnout 31 let. Uzávěrka soutěže je 30. září 2020, dizertaci je nutno zaslat v papírové i elektronické podobě. Podrobnější informace naleznete na stránkách Dopplerova ústavu a v přiloženém plakátu.

V loňském ročníku soutěže zvítězil Dr. Andrea Giusti s prací On the corpuscular theory of gravity. Další informace o předchozích ročnících a historii soutěže najdete na stránkách Dopplerova ústavu. Předsedou výboru soutěže je prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc. z oddělení teoretické fyziky ÚJF, jedním z členů výboru je i další pracovník tohoto oddělení RNDr. Jaroslav Dittrich, CSc. Dalšími členy výboru jsou prof. Ing. Miloslav Havlíček a prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc. z FJFI a Ing. Pavel Středa, DrSc. z Fyzikálního ústavu AV ČR. Mezi pracovníky Dopplerova ústavu jsou zaměstnanci ÚJF, kateder matematiky a fyziky FJFI ČVUT a Univerzity Hradec Králové.

Grafický motiv: Jan Augusta