Zahlavi

Balón Fík-9 ponese do stratosféry i soutěžní experimenty středoškoláků

19. 05. 2023

Počátkem prosince 2023 vypustí pracovníci Oddělení dozimetrie záření ÚJF již 9. stratosférický balón Fík. V souvislosti s tím vyhlásili i soutěž vědeckých experimentů pro studenty středních škol FÍK-BALLOON, uzávěrka přihlášek do soutěže bude 30. června.

Stratosférické balóny Fík s vědeckými experimenty jsou vypouštěny každoročně, v posledních letech i díky podpoře z programu Vesmír pro lidstvo, součásti Strategie AV21 Akademie věd ČR. Tradičně se jich účastnili také žáci a studenti základních, středních i vysokých škol. V letošním roce bude s letem spojena soutěž pro studenty středních škol: ti zkusí navrhnout a sestavit vlastní technologické či vědecké experimenty, pro které bude vyčleněna část gondoly balónu a vyletí s nimi zhruba do výšky 35 km nad zemí. Více informací o soutěži najdete zde.

Do soutěže se lze přihlásit s návrhem technologického nebo vědeckého experimentu, který bude posuzován odbornou porotou. Ta posoudí celkové technické zpracování experimentu, zapojení studentů a význam experimentu. Vítězné návrhy poté budou finančně a odborně podpořeny a uskutečněny.

Vzhledem k objemu prací od návrhu experimentu, přes konstrukci, výrobu, až po testování, porota očekává spíše přihlášky kolektivů než jednotlivců. Vyplněné přihlášky budou přijímány na e-mailu sommer@ujf.cas.cz.