Zahlavi

BNL-CZ je v běhu

10. 07. 2017

Řež, 12. června 2017: Projekt Brookhavenská národní laboratoř – účast České republiky (BNL-CZ) odstartoval 1. června 2017. Je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů – Operačního programu Vývoj, výzkum a vzdělávání (Výzva 013) a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Brookhavenská národní laboratoř (BNL) je jedním z největších multidisciplinárních výzkumných center v USA a na světě. Tato laboratoř, které se nachází uprostřed Long Islandu v New Yorku, provozuje několik jedinečných výzkumných zařízení světové úrovně, v nichž mezinárodní vědecká komunita hledá odpovědi na důležité otázky základního a aplikovaného výzkumu.

Od roku 2016 je český příspěvek k BNL součástí Plánu velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace České republiky pro léta 2016-2022. Česká republika je v BNL v současné době zastoupena především výzkumem ultra-relativistických jaderných srážek.

Hlavním řešitelem projektu je Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) ČVUT v Praze. Do projektu jsou zapojeni dva spoluřešitelé – Ústav jaderné fyziky (ÚJF) AV ČR a Matematickofyzikální fakulta (MFF) UK v Praze. Náklady projektu, rozloženého do let 2017-2019, činí necelých 20 mil. Kč, z toho na ÚJF AV ČR připadá zhruba 4,35 mil. Kč.

Vědeckým koordinátorem projektu je Jaroslav Bielčík, který je rovněž ředitelem Výzkumné infrastruktury BNL – CZ. Projekt se skládá ze tří výzkumných programů: experimentů STAR, PHENIX a sPHENIX. Program STAR, vedený Jany Bielčíkovou z ÚJF, bude experimentálně zkoumat základní vlastnosti jaderné hmoty generované v těžkých iontových srážkách, zatímco program PHENIX bude studovat strukturu protonového spinu. Tyto programy doplní třetí – fenomenologie studené jaderné hmoty – společný pro oba experimenty.

Kontakt pro další informace:

Miroslav Dočkal, manažer pro publicitu ÚJF AV ČR, e-mail: dockal@ujf.cas.cz