Zahlavi

Anna Michaelidesová získala Cenu Josefa Hlávky za rok 2020

20. 12. 2020

Jednu z Cen Josefa Hlávky za rok 2020, udělovaných nadací „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ studentům pražských vysokých škol i brněnské VUT a mladým talentovaným pracovníkům Akademie věd ČR do 33 let věku, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, získala i Ing. Anna Michaelidesová, Ph.D. z oddělení dozimetrie záření ÚJF AV ČR.

Srdečně blahopřejeme!