Zahlavi

AMS urychlovač Milea je již v Řeži

23. 09. 2020

Ve středu 16. září 2020 dorazil do řežského areálu ÚJF AV ČR kamion s prvními jedenácti bednami součástek AMS urychlovače Milea pro projekt RAMSES. Zbývajících devět beden pak dorazilo dalším kamionem o den později.

Bedny byly vyloženy vysokozdvižným vozíkem u nedávno dokončené nadstavby pro AMS laboratoř v komplexu našich urychlovačů a zajištěny proti povětrnostním podmínkám. V pondělí 21. září pak byly přemístěny dovnitř do haly laboratoře pomocí jeřábu specializovanou ostravskou stěhovací firmou, z plošiny jeřábu do haly samotné přemístil bedny paletový vozík.

Celá akce probíhala bez zásadních problémů. Následně proběhne podle plánu instalace za účasti techniků švýcarského dodavatele zařízení, společnosti Ionplus.

RAMSES je akronymem projektu výzkumu ultrastopových izotopů a jejich využití v sociálních a environmentálních vědách urychlovačovou hmotnostní spektrometrií (AMS), nejcitlivější dostupnou metodou. Zároveň jde o volné rozšíření urychlovačové infrastruktury CANAM v ÚJF.

Foto: Roman Garba, ÚJF AV ČR