Zahlavi

29. Symposium o fúzních technologiích (SOFT 2016) za účasti ÚJF

15. 09. 2016

29. Symposium o fúzních technologiích (SOFT 2016) proběhlo ve dnech 5. až 9. září 2016 v pražském Kongresovém centru. Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. se sympozia účastnil v rámci konsorcia Česká fúze, vedeného Ústavem fyziky plazmatu AVČR, v.v.i. Na stánku konsorcia jsme prezentovali naše experimenty a zařízení relevantní k fúzní problematice. Svou troškou do mlýna jsme také přispěli tzv. „technickým výletem“ do Řeže.

SOFT – symposium o fúzních technologiích je nejdůležitějším pravidelným setkáním fúzní komunity. Je organizováno od roku 1960 každé dva roky a slouží k výměně informací o pokroku v designu, konstrukci a provozních otázkách fúzních experimentů. Letos poprvé proběhla tato akce v Praze. Kromě přednášek symposium tradičně zahrnuje prezentace výzkumných organizací a průmyslových podniků, a od roku 2014 pak vyhlášení vítězů ceny SOFT udělované Evropskou komisí. V současném období je hlavní zaměření na budování tokamaku ITER a přípravu na jeho využívání. A v tomto směru může Česká republika hodně přispět. Tokamak COMPASS v Ústavu fyziky plazmatu je sice mnohem menší, ale je stejného typu. Dále se u nás studují materiály potřebné pro různé komponenty budoucích fúzních zařízení. Zvláště jde o jejich odolnost proti intenzivním neutronovým tokům, teplotám, namáhání a další vlastnosti. Intenzivně se zde využívají i neutronové zdroje v našich laboratořích pro studium pravděpodobností reakcí důležitých právě pro ITER.

Stánek konsorcia Česká fúze připravený jeho členy umožnil účastníkům konference získat přehled o znalostech a kapacitách, které jsou v České republice věnovány výzkumu ve prospěch fúzí vyráběné energie.

 
Stánek České fúze na konferenci SOFT

Druhým příspěvkem ÚJF k programu konference bylo zorganizování jednoho z technických výletů, exkurze na naše cyklotrony. A tak se skupina 15 účastníků konference z deseti zemí celého světa vydala ve středu odpoledne na prohlídku našich zařízení. Jde o spolehlivý cyklotron U-120M a v minulém roce nově instalovaný cyklotron TR24. Pro fúzní výzkumy je důležité, že u staršího cyklotronu funguje několik zdrojů neutronů s energiemi podobnými těm, které se objeví při činnosti zařízení ITER. Na instalaci neutronového zdroje se pracuje i u toho nového. Oba cyklotrony vzbudily zájem účastníků o jejich využití v rámci režimu otevřeného přístupu, stejně jako odborný výklad podaný Ing. Štursou a Ing. Štefánikem vedl k diskusi o společných odborných otázkách a k navázání užších kontaktů ze zahraničními kolegy.


Účastníci SOFT u našeho staršího cyklotronu.