Zahlavi

19. ročník Ceny Václava Votruby otevřen

19. 05. 2021

Dopplerův ústav pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku, spoluzaložený oddělením teoretické fyziky ÚJF AV ČR, vypsal již 19. ročník Ceny Václava Votruby.

Cena za nejlepší dizertační práci v oboru teoretické fyziky, obhájenou v předchozích třech školních letech, je udělována každoročně u příležitosti výročí narození profesora V. Votruby, zakladatele moderní české teoretické fyziky. Je spojena s finanční odměnou formou jednorázového stipendia ve výši 50 tisíc Kč (před zdaněním), které od roku 2013 sponzoruje FJFI ČVUT v Praze.

Letošní cena bude udělena 19. prosince 2021, věk soutěžících v okamžiku přihlášky přitom nesmí dosáhnout 31 let. Uzávěrka soutěže je 30. září 2021, dizertaci je nutno zaslat v papírové i elektronické podobě. Podrobnější informace naleznete na stránkách Dopplerova ústavu a v přiloženém plakátu.

V loňském ročníku soutěže zvítězil Arman Tursunov, Ph.D., z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě s prací Astrophysical processes in the field of compact objects. Další informace o předchozích ročnících a historii soutěže najdete na stránkách Dopplerova ústavu.

Předsedou výboru soutěže je prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc. z oddělení teoretické fyziky ÚJF AV ČR, jedním z členů výboru je i další pracovník tohoto oddělení RNDr. Jaroslav Dittrich, CSc. Dalšími členy výboru jsou prof. Ing. Miloslav Havlíček a prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc. z FJFI ČVUT a Ing. Pavel Středa, DrSc. z Fyzikálního ústavu AV ČR. Mezi pracovníky Dopplerova ústavu jsou zaměstnanci ÚJF AV ČR, kateder matematiky a fyziky FJFI ČVUT a Univerzity Hradec Králové.

Grafické řešení plakátu: Jan Augusta