banner2.jpg
 

News

Týden vědy a techniky

 • Tuesday, 17 October 2017 17:49
 • Last Updated ( Sunday, 22 October 2017 21:07 )
 • Written by Martin Čarek

 

Read more: Týden vědy a techniky

Den otevřených dveří 2017

 • Tuesday, 17 October 2017 17:21
 • Last Updated ( Tuesday, 17 October 2017 17:48 )
 • Written by Martin Čarek

Ve dnech 10. a 11. listopadu 2017 se v areálu v Řeži uskuteční tradiční Den otevřených dveří.

Pátek 10. 11. je vyhrazen pro objednané školní výpravy, v sobotu 11. 11. budou pracoviště k dispozici pro zájemce z řad široké veřejnosti. Na akci se podílí ÚJV Řež, a. s., Centrum výzkumu Řež s.r.o., Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. a Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i..

Read more: Den otevřených dveří 2017

Kvark-gluonové plazma je nejrychleji rotující kapalina

 • Sunday, 27 August 2017 21:37
 • Last Updated ( Sunday, 27 August 2017 21:39 )
 • Written by Martin Čarek

Čeští vědci z Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. a z Českého vysokého učení technického v Praze spolu s kolegy z dalších dvanácti zemí účastnících se experimentu STAR ukázali, že kvark gluonové plazma je tekutinou s největší známou vířivostí. Práci publikoval ve svém prvním srpnovém čísle prestižní časopis Nature, který tento výsledek umístil na svou titulní stranu. Význam tohoto objevu umožní lepší pochopení vlastností vesmírné hmoty krátce po velkém třesku a tím i jejího dalšího vývoje.

Read more: Kvark-gluonové plazma je nejrychleji rotující kapalina

Successful tests of the neutrino project KATRIN with electrons from radioactive source

 • Thursday, 03 August 2017 22:20
 • Last Updated ( Thursday, 03 August 2017 22:21 )
 • Written by Martin Čarek

The 70 m long complex apparatus of the KATRIN project, intended to measure the mass of the most abundant particle of the Universe - the neutrino, is almost completed in the Karlsruhe Institute of Technology (KIT). Its first tests were covered also in the NPI News on 27. 10. 2016. Complex tests of the KATRIN set-up with monoenergetic electrons from the sources developed in NPI were carried out in July 2017.

 

Read more: Successful tests of the neutrino project KATRIN with electrons from radioactive source

Úspěšné zkoušky radioaktivních zdrojů elektronů v neutrinovém projektu KATRIN

 • Thursday, 03 August 2017 22:17
 • Last Updated ( Thursday, 03 August 2017 22:20 )
 • Written by Martin Čarek

V Technologickém ústavu Karlsruhe (KIT) se dokončuje výstavba rozsáhlého experimentálního zařízení KATRIN (zařízení má délku 70 m), jehož cílem je změřit hmotnost nejhojnější částice ve vesmíru - neutrina. Zprávu o prvních zkouškách tohoto unikátního zařízení zveřejnily NOVINKY ÚJF  27. 10. 2016. V červenci 2017 proběhly první komplexní zkoušky KATRIN monoenergetickými elektrony ze zdrojů vyvinutých v ÚJF.

 

Byly navrženy a odzkoušeny dva typy zdrojů elektronů. Oba typy jsou založené na radioaktivních rozpadech isotopů rubidia a kryptonu:  83Rb→83mKr→83Kr. Zdokonalili jsme způsob přípravy 83Rb na urychlovači ÚJF včetně radiochemických operací pro oba typy zdrojů a provedli řadu fyzikálních zkoušek s cílem nalézt optimální variantu zdrojů s ohledem na potřeby KATRIN. Hlavní požadavky vývoje představovaly zkrácení doby ozařování na cyklotronu, dosažení nebývalé čistoty radiochemických operací, extrémní stabilita energie elektronů po dobu stárnutí zdroje a vysoký stupeň emise elektronů nebo emanace 83mKr. Dalším požadavkem bylo omezení kontaminace zařízení KATRIN izotopem 83Rb (má poločas rozpadu 3 měsíce) na minimum.

 

Read more: Úspěšné zkoušky radioaktivních zdrojů elektronů v neutrinovém projektu KATRIN

Page 1 of 17