banner6.jpg
 

Novinky

V ÚJF AV ČR bude seminář Borise Lazareviče Joffeho

 • Úterý, 14 Červenec 2015 22:07
 • Aktualizováno ( Úterý, 14 Červenec 2015 22:13 )
 • Napsal uživatel Martin Čarek

Ústav navštíví významný ruský teoretik Boris Lazarevič Joffe, který má také řadu vazeb na českou jadernou komunitu. V rámci návštěvy přednese také seminář.

Boris Lazarevič Joffe
(Ruská akademie věd)

Portraits of famous Russian physicists, their physics and my physics with them

Abstrakt: Boris Lazarevič Joffe (narozen 1926) je velmi významný ruský jaderný fyzik. Jeho učiteli byli L. D. Landau, I. J. Pomerančuk a A. I. Alichanov. Jeho hlavní oblastí je sice teoretická jaderná fyzika, velice intenzivně se zabýval hluboce nepružnými procesy v silných interakcích a narušeními symetrií v slabých interakcích. Zároveň však pracoval při vývoji vodíkové bomby v Sovětském svazu, je jedním z posledních žijících pamětníků tohoto programu. Podílel se také na projektu první československé jaderné elektrárny A1 v Jaslovských Bohunicích. Ve své přednášce, která bude v angličtině, se s námi podělí o vzpomínky na světoznámé ruské fyziky a svá setkání s nimi. Po ní předpokládáme besedu o historii jaderné fyziky v Rusku i u nás. Seminář je součástí oslav 60. výročí začátků jaderných oborů v Česku.

Seminář proběhne v úterý 21. 7. 2015 ve 14:00 v zasedací místnosti ÚJF AV ČR.

 

Vladimír Wagner

Pohled do doby vzniku ústavu

 • Pondělí, 18 Květen 2015 23:45
 • Aktualizováno ( Úterý, 19 Květen 2015 00:03 )
 • Napsal uživatel Martin Čarek

V letošním roce slaví náš ústav šedesáté výročí založení. Jedním z projektů, které v této souvislosti probíhají, je sběr historických fotografií a jejich převod do elektronické verze. Skenování je prováděno v co nejlepším rozlišení, aby se fotografie v budoucnu daly co nejlépe využít, ale pro prezentaci na internetu jsou pořizovány přeškálované varianty, aby nebyly příliš velké.

V následujících měsících si některé ze získaných fotografií dovolíme představit. Jako první to bude série snímků pořízených jako dokumentace průběhu výstavby. Fotografie byly pořízeny Lubomírem Říhou jako dokumentace průběhu výstavby. První série z počátků stavby byla pořízena většinou 12. ledna 1956 a pak postupně v průběhu celého tohoto roku. Série s konečnějším vzhledem budov byla většinou pořízena stejným fotografem 12. února 1960. Stavbu prováděl Ingstav Brno a stavbyvedoucími byli ing. Zb. Fiedler a ing. Chytka.

Vladimír Wagner

 

Číst dále: Pohled do doby vzniku ústavu

Slavnostní přestřižení pásky u nového cyklotronu

 • Neděle, 17 Květen 2015 21:30
 • Aktualizováno ( Neděle, 17 Květen 2015 21:39 )
 • Napsal uživatel Martin Čarek

Jedním z významných faktorů kvality vědecké práce v našem ústavu jsou i domácí velké infrastruktury, které tvoří i zázemí pro práci skupin, které pracují na velkých zařízeních v zahraničí. Pomocí nich se například testuje radiační odolnost komponent pro experimenty v laboratoři CERN. Jedním z nejdůležitějších experimentálních zařízení v jaderné a částicové fyzice je urychlovač. Velkým příslibem do budoucna je, že se v době, kdy ústav slaví 60. výročí svého založení, podařilo získat nový cyklotron. Zařízení TR24 kanadské firmy  Advanced Cyclotron Systems Inc. doplní tři urychlovače, které nyní provozujeme. Těmi jsou izochronní cyklotron U-120M, Tandetron a mikrotron, který se nachází na odloučeném pracovišti pod Žižkovem. Pro umístění nového cyklotronu se přestavěla budova, ve které byl umístěn starý Van de Graff. Ten dosloužil v roce 2013 a byl přemístěn do Národního technického muzea, kde se na něj můžete přijít podívat.

Nový urychlovač převezme část výzkumu v oblasti radiofarmak od našeho „starého“ cyklotronu a výrazně rozšíří náš potenciál v této oblasti. v budoucnu zde bude pracovat i intenzivní neutronový zdroj umožňující určování energie neutronu z doby letu. Původní urychlovač tak bude mít více prostoru pro jiné činnosti, třeba studium astrofyzikálních reakcí pomocí svazku helia 3.

Cyklotron je umístěn v suterénu nové budovy a od laboratoří a kanceláří nad ním jej dělí dvoumetrová vrstva speciálního velmi hutného betonu (popis jeho dopravy a umístění do suterénu i s odkazem na fotografie je zde). Samotná nová budova je zhotovena ve velmi moderním stylu s využitím velmi úsporných a ekologických technologií. Veškerý výkon spotřebovaný cyklotronem a končící jako teplo se bude využívat k ohřevu vody a klimatizaci budovy. K tomu slouží technologie s tepelnými čerpadly umístěná v nejhořejší části budovy, z jejíž střechy je opravdu pěkný výhled po okolí.

Na slavnostní přestřižení pásky jsme pozvali představitelé AV ČR a MŠMT. Tyto organizace nám významně na nový cyklotron přispěly. A také naše přátelé z vysokých škol. Předpokládáme, že právě jejich studenti budou na urychlovači vypracovávat své bakalářské, diplomové a PhD práce a v budoucnu to budou oni, kdo budou cyklotron využívat ke své vědecké práci. Dalšími významnými hosty byli členové Rady a Dozorčí rady našeho ústavu a zejména pak představitelé dodavatelských firem. Těm bychom chtěli i tady moc poděkovat za velice dobrou spolupráci a nádherné dílo.

 


Předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš přestříhává společně s našim ředitelem Petrem Lukášem pásku u našeho nového cyklotronu.

 

Po přestřižení pásky následovala podrobná prohlídka cyklotronu, nových laboratoří a speciálních technologií v nejvyšším patře, kterou doprovodili zasvěceným výkladem naši pracovníci, kteří je budou využívat, a také pracovníci dodavatelských firem.

Zaměstnancům se chystáme představit nový cyklotron a jeho budovu poprvé během úterý 23. června, kdy bude jako každoročně jaderný parník. Ten je letos organizován jako jedna z akcí k šedesátému výročí jaderných oborů v České republice, tedy k výročí vzniku našeho ústavu a FJFI ČVUT. Přesná forma bude trochu záviset na tom, jak se podaří skloubit proces uvádění budovy a urychlovače do chodu, právě v té době jej čeká pravděpodobně i proces kontroly a schvalování ze SÚJB. Pro širší veřejnost by pak měl být poprvé přístupný během dne otevřených dveří v rámci Týdne vědy a techniky na začátku listopadu.

 

Vladimír Wagner

 


Tak tady je a vedoucí Oddělení urychlovačů Jan Štursa popisuje našim vzácným hostům jeho parametry.

Film o zkoumání ostatků Tychona Brahe

 • Neděle, 17 Květen 2015 21:22
 • Aktualizováno ( Neděle, 17 Květen 2015 21:22 )
 • Napsal uživatel Martin Čarek

Ve čtvrtek 30.4. 2015 vysílala ČT2 dánský film o otevření hrobky a výzkumu ostatků Tychona Brahe, na němž se naši pracovníci intenzivně podíleli. Film můžete shlédnout z archívu na adrese http://www.ceskatelevize.cz/porady/10569567760-tycho-brahe/. Trvá 1 hodinu a je koncipován pro širokou veřejnost. Podrobnosti o výzkumu lze nalézt také třeba zde: http://www.osel.cz/6572-tycho-brahe-rtuti-otraven-nebyl.html .

Zasedání Evropského výboru pro budoucí urychlovače

 • Středa, 08 Duben 2015 14:02
 • Aktualizováno ( Středa, 08 Duben 2015 14:04 )
 • Napsal uživatel Martin Čarek

Pátek 27.3 až sobota 28.3.2015 v Praze.

Koncem března se v prostorách Matematicko-fyzikální fakulty Univezity Karlovy na Malostranském náměstí uskutečnilo zasedání Evropského výboru pro budoucí urychlovače (ECFA), kterému čeští odborníci podali zprávu o aktuálním stavu částicové a jaderné fyziky v ČR. Otevřené části zasedání se zúčastnili i  studenti a doktorandi z ÚJF AVČR.

Číst dále: Zasedání Evropského výboru pro budoucí urychlovače

Celý článek...

Strana 10 z 19