Zahlavi

History

1956 - metoda RBS (Rutherford Back Scattering)

  • RNDr. Josef Habanec, polovina 60. let měření metodami RBS a RBS-C na urychlovači Van de Graaff ÚJV.
  • Spolupráce s ÚACH ÚFCH AV a (ing. J. Plešek, RNDr. Č. Jech)
  • ing. Jiří Kvítek, ing. Vl. Hnatowicz, polovina 80. let

history_01_big

1970 - metoda PIXE (Proton Induced X-Ray Emission)

  • Prof. Č. Šimáně, RNDr. J. Urbanec, polovina 50. let spektra charakteristického rtg. záření na kaskádním urychlovači v Hostivaři
  • PIXE, PIGE Ing. J. Kvítek, ing. Vl. Hnatowicz, ing. Ivan Obrusník,
  • RNDr. Vladimír Havránek, polovina 80. let

history_02_bigTlaková nádoba

  • Urychlovač typu Van de Graaff uvedený do provozu v polovině 60. let. Maximální napětí 3.5 MV, rf zdroj protonů a částic alfa, iontové proudy ?A

VN kolona

Experimentální uspořádání koncem 80. let

history_04_big
history_05_bigPIXE
history_06_big
RBS