Zahlavi

O nás

Česká radiouhlíková laboratoř s mezinárodním kódem CRL vznikla v roce 2004 jako společné pracoviště Ústavu jaderné fyziky AV ČR v.v.i. a Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i.

Od roku 2013 provádíme radiouhlíkové datování a analýzy uhlíku 14 pro další aplikace metodou urychlovačové hmotnostní spektrometrie (AMS, Accelerator Mass Spectrometry), od roku 2022 pomocí vlastního zařízení MILEA (Multi-Isotope Low-Energy AMS) od švýcarské společnosti IonPlus. Jde o přístroj střední velikosti s pracovním napětím do 300 kV.

Další vybavení laboratoře: preparativní plynový chromatograf Agilent 8890 s FID detektorem a kolektorem frakcí Gerstel pro molekulárně specifickou radiouhlíkovou analýzou ve spojení s hmotnostním spektrometrem s průletovým analyzátorem TOF od Leco pro screening a kvantifikaci cílených sloučenin v komplexních matricích, sektorový spektrometr (ThermoFisher Scientific) pro měření poměrů stabilních izotopů, propojený pomocí plynového rozhraní ConFlow IV s elementárním analyzátorem SmartFlash.

Služby: Radiouhlíkové datování a analýzy uhlíku 14, stanovení poměrů stabilních izotopů (nejčastěji 2H/1H, 13C/12C, 15N/14N, 18O/16O a 34S/32S), konzultace a interpretace výsledků.

Vedoucí laboratoře: Ivo Světlík (svetlik@ujf.cas.cz)

logo CRL