Zahlavi

Veřejné zakázky

Informace a dokumenty  k veřejným zakázkám Ústavu jaderné fyziky AV ČR jsou od 17. 9. 2018 zveřejněny na profilu zadavatele https://ezak.ujf.cas.cz/. Předchozí profil najdete na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/61389005.