Zahlavi

Chystané odborné akce

JOINT SEMINAR OF THE NUCLEAR PHYSICS INSTITUTE

Ústavní semináře v anglickém jazyce jsou vyhrazeny tématům, rozšiřujícím znalosti v oblastech zájmu jednotlivých oddělení: zejména jde o semináře významných hostů ÚJF, referáty odborných skupin ÚJF a prezentace vynikajících výsledků.

Semináře se konají nepravidelně, zhruba desetkrát ročně, v zasedací místnosti ÚJF v Řeži.

  • Monday, September 9, 2019 - 10:00
    A. Turbiner (ICN-UNAM, Mexico and Stony Brook University, USA) 
    Choreography in Physics