Zahlavi

Chystané odborné akce

JOINT SEMINAR OF THE NUCLEAR PHYSICS INSTITUTE

Ústavní semináře v anglickém jazyce jsou vyhrazeny tématům, rozšiřujícím znalosti v oblastech zájmu jednotlivých oddělení: zejména jde o semináře významných hostů ÚJF, referáty odborných skupin ÚJF a prezentace vynikajících výsledků.

Semináře se konají nepravidelně, zhruba desetkrát ročně, v zasedací místnosti ÚJF v Řeži.