Zahlavi

Zásady používání loga

  1. Logo ÚJF je možno používat pouze v souvislosti s výzkumem, akcemi, dokumenty apod. vzniklými v přímé spolupráci a s vědomím Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.  (ÚJF).
  2. Užívání loga ÚJF pro výzkum, akce, dokumenty apod., na nichž se ÚJF nepodílí, je možné výlučně na základě písemné dohody s vedením ÚJF. V dohodě musí být uveden věcný důvod pro užití loga ÚJF. Účel užití loga nesmí být v rozporu s posláním ÚJF nebo poškozovat jeho dobré jméno. ÚJF si vyhrazuje právo kontrolovat užívání loga a možnost odstoupit od dohody v případě, že druhá strana toto dobré jméno v souvislosti s užíváním loga poškozuje.
  3. Při užití loga ÚJF je nutné dodržet ochranou zónu (minimální doporučený ochranný prostor) kolem loga o velikosti čtvrtiny výšky loga ve vertikálním směru, respektive čtvrtiny šířky loga v horizontálním směru. Do tohoto prostoru mezi okrajem ochranné zóny a samotným logem nesmí zasahovat žádný text ani jiná grafika. Logo ÚJF nesmí být při užití rovněž deformováno, zkoseno, otáčeno nebo měněna jeho barva.