Zahlavi

Microbeam and external beam

Iontový mikrosvazek je univerzální zařízení umožňující zkoumat strukturu a prvkové složení analyzovaného vzorku s mikronovým rozlišením. Oproti elektronové mikrosondě dosahuje lepších mezí detekce a lze s ním zkoumat i stopové prvky. Kromě analýz jej lze použít i k řadě dalších aplikací.


Oblasti využití iontové mikrosondy:

 • Biologie, Medicína - studium rozložení prvků v buňkách a tkáních,
 • Geologie - mapování stopových prvků v inkluzích (datování, původ hornin),
 • Mikrodozimetrie - studium působení ionizujícího záření na jednotlivé buňky, zásah jedním iontem,
 • Pevná fáze - studium mikro a nano objektů, tenké vrstvy, implantované struktury, difúzní profily, klastry, mikrokanálování ,
 • atd...

Další oblasti využití:

 • Modifikace materiálů,
 • Iontová litografie,
 • Mikroobrábění,
 • Cílená implantace

Application PIXE - microprobes - metal bioaccumulation:

Element distribution maps of a single cellular alga fossil in a 600 x 600microm scan area (left) and detail scan 120 x120 microm (top) - Iron rich spores are located at the thallus membrane.

Source: P.Guo, J.Wang, X.Li, J.Zhu, T.Reinert, J.Heitmann, D.Spemann, J.Vogt, R.-H. Flagmeyer, T.Butz; Study of metal bioaccumulation by nuclear microprobe analysis of algae fossils and living algae cells; Nucl.Instr. And Meth. B 161-163 (2000) 801-807.

Leipzig Nanoprobe LIBSION


Trasa PIXE:

Terčíková komora trasy PIXE (Metody PIXE,PIGE,RBS,PESA,NRA)

Aplikace:

 • Výzkum atmosférických aerosolů - chemické složení, velikostní distribuce, identifikace zdrojů, dálkový přenos,
 • Biologické, environmentální, minerální vzorky, referenční materiály ? prvkové složení, homogenita,
 • Tenké vrstvy, implantační a difúzní profily, vzorky pevné fáze. Komplementární měření k dalším metodám zavedeným v laboratoři,
 • Měření účinných průřezů,
 • Zavádění nových metod.
 

Možné další rozšíření - Externí svazek

Některé vzorky nelze pro svojí povahu nebo rozměry umístit ve vakuu ? pro takové vzorky je řešením svazek vyvedený do atmosféry.

Metody: PIXE, RBS, PIGE

Aplikace:

 • Analýzy historických a uměleckých děl,
 • Archeologické vzorky,
 • Objemné vzorky...