Zahlavi

Ing. Daniel Seifert, Ph.D.

Ing. Daniel Seifert, Ph.D.

Ing. Daniel Seifert, Ph.D.
Pracoviště:   Oddělení radiofarmak
Pozice::   vědecký pracovník
E-mail:   seifert@ujf.cas.cz
Pevná linka:   +420 266 173 661
+420 266 172 469
+420 266 172 180
Fax:   +420 220 941 002
Lokalita:   Ústav jaderné fyziky, v. v. i.
Akademie věd ČR
Řež 130
250 68 Husinec-Řež
 

Aktuální projekty

 • Technologická agentura ČR, projekt č. TA02010797 (2012-2014)
  Název: Značení rekombinantních fragmentů protilátek pomocí mikrofluidních systémů
  Pozice: Projektový manažer a klíčová osoba
 • Technologická agentura ČR, projekt č. TA03010315 (2013-2015)
  Název: FCB-modul pro konverzi radionuklidu F-18 na elektrofilní formu
  Pozice: Koordinátor projektu a klíčová osoba

Dokončené projekty

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu, projekt č. MPO/2A-1TP1/055 (2006-2012)
  Název: Vývoj PET-radiodiagnostik pro zobrazení v onkologii a neurologii
  Pozice: Člen týmu

Odborná činnost

 • Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.

Projekty, stáže, práce

10/2002-03/2006   Vývoj metod radioaktivního značení a purifikace monoklonální protilátky TU-20 a jejího scFv fragmentu
04/2006-06/2007   Studijní a odborná stáž zaměřená na automatizaci radiochemických syntéz, zejména [18F] Fluoroethylspiperonu (institut H San Raffaele, Miláno)
07/2007-06/2010   Optimalizace automatizované syntézy [18F]Fluoroethylspiperonu
09/2007-12/2008   Operátor výroby radionuklidových generátorů 81Rb/81mKr
03/2008-03/2009   Vývoj a validace automatizované syntézy [18F]Fluoroethyltyrosinu pro klinické hodnocení
01/2008-05/2010   Vývoj terčové aparatury Kr III a softwarového ovládání pro přípravu 81Rb
04/2008-12/2011   Vývoj nových technik značení [18F]FDOPA na modulu HOTBOX III.
06/2009-07/2009   Vývoj nové separační techniky pro monoklonální protilátky na HPLC pro běžnou reverzní HPLC C-18 kolonu
06/2010-10/2010   Implementace a zavedení aparatury Kr III do výrobního procesu
01/2012-dosud   Projektový manažer (projekt č. TA02010797)
03/2012   Ph.D. v oboru jaderná chemie (disertace Optimization of the radiosynthesis of [18F]fluoroethylspiperone using commercially available Automated Synthesis Modules); postdoktorand
01/2012-dosud   Koordinátor projektu (projekt č. TA03010315)

Extra

2006–2007   Certifikát IAEA (mezinárodní agentura pro atomovou energii) za absolvování kursu v oboru jaderná chemie a radiochemie na Universitě v Pavii, Itálie
2008   Zvláštní odborná způsobilost k vykonávání činnosti zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany (uděluje SÚJB)
2009   Certifikovaný programátor ve vývojovém prostředí LabVIEW úroveň CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer)
2010   Certifikovaný programátor ve vývojovém prostředí LabVIEW úroveň CLD (Certified LabVIEW Developer)