Zahlavi

Seminář Pavla I. Zarubina: News report on application of nuclear track emulsion

07. 12. 2018

Pavel I. Zarubin z SÚJV (Dubna, Ruská federace) přednesl seminář o novinkách ve výzkumu pomocí jaderných emulzí a společných činnostech s Oddělení dozimetrie záření.