Zahlavi

Podílíme se na misi LVICE2 pro výzkum kosmického prostředí v okolí Měsíce

24. 06. 2022

Vědecká družice LVICE2 vyrobená kompletně v ČR bude od roku 2026 zkoumat kosmické prostředí v okolí Měsíce a v Lagrangeově bodu L4. Mise s vědeckými přístroji ÚJF a ÚFA AV ČR, ČVUT v Praze a MFF UK pomůže při plánování budoucích misí v naší Sluneční soustavě.

Ohledně vesmírného prostředí v okolí Měsíce zůstává řada nezodpovězených otázek týkajících se radiace, fyziky plazmatu či množství prachových částic, které mohou mít vliv na plánování budoucích misí. Odpovědět na tyto otázky má navrhovaná česká mise Lunar VIcinity Complex Environmental Explorer (LVICE2).

Sestavení celé družice mířící k Měsíci s vlastními vědeckými přístroji je v ČR bezprecedentní. LVICE2 bude také první českou družicí nejen s kontrolou své vlastní orientace, ale i své oběžné dráhy. Projekt je financován kontraktem Evropské vesmírné agentury (ESA) v rámci Czech Third Party Framework Project.

Oddělení dozimetrie záření (ODZ) ÚJF AV ČR spolu s FJFI ČVUT pro tuto misi vyvine přístroj na měření radiace nabitých částic PARDAL2 (PArticle Radiation Detector At Lunar orbit and Lagrange), jehož předchůdce Spacepix Radiation Monitor (SXRM) z FJFI, osazený na družici VZLUSAT-2, již měří radiaci na nízké oběžné dráze Země.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách mise LVICE2 a v přiložené tiskové zprávě společnosti esc Aerospace, která stojí za návrhem, vývojem a integrací družice LVICE2.