Zahlavi

Petr Chudoba sbírá zkušenosti ve FAIR

01. 06. 2018

Jako první z mladých vědců vycestoval v rámci projektu KINEÓ na půlroční stáž do Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH v Darmstadtu RNDr. Ing. Petr Chudoba, Ph.D.

Jeho výzkum souvisí s budováním a spuštěním nového detektoru ECAL pro experiment HADES. První měření s novým detektorem by měla proběhnout již v říjnu 2018.