Zahlavi

Petr Chudoba: instalace a spouštění detektoru ECAL

29. 04. 2019

Na prvním z řady seminářů shrnujících zkušenosti ze šestiměsíčních mobilitních zahraničních pobytů mladých pracovníků ÚJF představil 25. dubna RNDr. Ing. Petr Chudoba, Ph.D. z Oddělení jaderné spektroskopie svůj podíl na instalaci a spouštění elektromagnetického kalorimetru ECAL pro experiment HADES v mezinárodní laboratoři Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH (FAIR) v německém Darmstadtu.

 

Experiment HADES se specializuje na měření di-elektronových párů z nukleon-nukleonových srážek, ze srážek protonů s jádry i z jádro-jaderných srážek. Detektor ECAL je budován s cílem rozšířit možnosti experimentu HADES o měření produkce neutrálních mezonů ve srážkách těžkých iontů v rozsahu energií 2 - 10 AGeV.

Během spouštění detektoru ECAL čelil Petr Chudoba řadě výzev, od potlačení šumu fotonásobičů přes úpravy nově vyvíjené read-out elektroniky až po interpretaci kalibračních měření s dedikovaným laserovým systémem a kosmickými miony. Všechny tyto obtíže se podařilo Dr. Chudobovi úspěšně vyřešit a v březnu 2019 byl detektor úspěšně zapojen do měření na svazku AgAg@1,58 AGeV.

Seminář v zasedací místnosti ÚJF navštívily téměř dvě desítky našich pracovníků, kteří se o problematiku živě zajímali během prezentace i v následné diskusi.