Zahlavi

Pamětní deska akademiku Běhounkovi odhalena

26. 11. 2018

Při příležitosti 120 let od narození významného vědce, polárníka a spisovatele, akademika prof. RNDr. Františka Běhounka, DrSc., byla v úterý 13. listopadu 2018 slavnostně odhalena jeho pamětní deska na budově oddělení dozimetrie záření ÚJF v areálu Nemocnice Na Bulovce.

Desku za účasti vedoucí ODZ Ing. Marie Davídkové, PhD., odhalili vědecký tajemník ÚJF RNDr. Vladimír Wagner, CSc., a Ing. Ondřej Ploc, PhD., který celou akci inicioval. Událost byla podpořena rovněž programem AV ČR Strategie AV21.

Odhalení před čtyřmi desítkami účastníků z ÚJF, dalších vědeckých institucí a pamětníků akademika Běhounka uvedl V. Wagner, který zajímavě pohovořil o svém vztahu k Běhounkově odborné i popularizační práci a jeho knihám.

Následovala komentovaná prohlídka prostor ODZ, včetně bývalé Běhounkovy kanceláře, a seznámení zájemců se současnou prací ODZ i jeho vybavením. Další částí programu byly dvě přednášky: Ing. Ondřeje Ploce, PhD. na téma Výlet do historie kosmického záření, a Ing. Ivy Ambrožové, PhD. na téma Výzkum kosmického záření na ODZ dnes a zítra. Závěrečnou částí programu bylo promítání dokumentárních filmů o návštěvě Marie Curie-Sklodowské u prezidenta T. G. Masaryka za účasti F. Běhounka, o jáchymovských radonových lázních, a zejména více než hodinového dokumentu režiséra Vladimíra Kabelíka z roku 1968 „Vzducholodí k severnímu pólu" o cestě Nobileho vzducholodi Italia a jejím ztroskotání, který využíval dobových záběrů a archivních materiálů.

Pamětní deska je umístěna u vchodu do budovy, která vznikla jako oddělení radiologické dozimetrie tehdejšího ÚJV ČSAV a které zde od roku 1961 až do své smrti akademik František Běhounek vedl. Účastníci akce získali kromě brožury ÚJF a dalších materiálů rovněž dřevěnou turistickou známku s Běhounkovým portrétem.

18-11-13-17-02-14-UJF-125

18-11-13-17-02-14-UJF-125

18-11-13-17-03-30-UJF-126

18-11-13-17-03-30-UJF-126

18-11-13-17-05-48-UJF-130

18-11-13-17-05-48-UJF-130

18-11-13-17-07-27-UJF-131

18-11-13-17-07-27-UJF-131

18-11-13-17-09-57-UJF-133

18-11-13-17-09-57-UJF-133

18-11-13-17-09-59-UJF-135

18-11-13-17-09-59-UJF-135

18-11-13-17-49-31-UJF-139

18-11-13-17-49-31-UJF-139

18-11-13-17-53-07-UJF-140

18-11-13-17-53-07-UJF-140

18-11-13-17-53-10-UJF-141

18-11-13-17-53-10-UJF-141

18-11-13-18-02-38-UJF-143

18-11-13-18-02-38-UJF-143

18-11-13-18-03-23-UJF-144

18-11-13-18-03-23-UJF-144

18-11-13-18-07-08-UJF-145

18-11-13-18-07-08-UJF-145

18-11-13-18-18-48-UJF-147

18-11-13-18-18-48-UJF-147

18-11-13-18-21-16-UJF-148

18-11-13-18-21-16-UJF-148