Zahlavi

Ocenění naší diplomantky

28. 06. 2018

Ing. Martina Klímová obdržela při slavnostní promoci 26. června ocenění a finanční odměnu za nejlepší diplomovou práci Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze ...

Vypracovala ji v Ústavu jaderné fyziky AV ČR pod odborným vedením RNDr. Ivany Krausové, Ph.D. (vedoucí na fakultě Ing. Matyáš Orsák, Ph.D.) s využitím metod neutronové a fotonové aktivační analýzy. Tématem práce byl „Obsah vybraných toxických prvků ve vzorcích odebraných z haldy u Buštěhradu“.