Zahlavi

Návratová fáze projektu KINEÓ začala

17. 04. 2019

Všichni čtyři stážisté projektu KINEÓ – tedy RNDr. Ing. Petr Chudoba, Ph.D., Ing. Jaroslava Hrtánková, Ph.D., Ing. Tomáš Matlocha a Ing. Martin Schäfer – se již vrátili ze stáží a začali uskutečňovat návratovou fázi projektu.

Zařadili se zpět do vědeckých skupin v rámci ÚJF, v nichž aktivně sdílejí své zkušenosti a nové poznatky, nabyté během zahraničních stáží. Připravují se rovněž na ústavní semináře, na nichž budou prezentovat získané výsledky. Semináře proběhnou postupně od konce dubna do konce června 2019.