Zahlavi

Náš nový cyklotron už je na svém místě

13. 10. 2014

V posledním týdnu září 2014 dorazil do Ústavu jaderné fyziky AV ČR nový cyklotron. Jedná se o historickou událost, která má zajistit další rozvoj ústavu v dalších desetiletích. Moderní cyklotron TR24, vyrobený kanadskou firmou „Advanced Cyclotron Systems Inc.“, je umístěn do suterénu přestavěné budovy, ve které se nacházel starý Van de Graaffův lineární urychlovač. Ten byl převezen do Národního technického muzea v Praze, kde je umístěn v trvalé expozici (podrobněji o této události zde).

Přestavba budovy byla velice náročná. Nad cyklotronem budou laboratoře a kanceláře. Proto bylo potřeba zajistit velice efektivní stínění hlavně před neutrony, kterých se v průběhu činnosti cyklotronu produkuje velké množství. Proto má betonový strop nad cyklotronem tloušťku téměř dva metry. Velkou část prací spojených s přípravou, projektováním a organizací přestavby budovy i pořízení urychlovače provedli hlavně kolegové z Oddělení urychlovačů a také z THS. Přes potíže, které se objevily. Jmenujme například zapomenutí jedné bedny ze tří, ve kterých se cyklotron přepravoval, v kanadském přístavišti. Tu pak musela přepravit další loď. Také spuštění cyklotronu do suterénu otvorem ve stropě, který byl opravdu tak tak, bylo docela nervák. Kolegu Štursovi, který to vše za ústav organizoval, opravdu po úspěšném dokončení této akce, spadl ze srdce obrovský kámen. Nyní už je i otvor ve stropě zakryt stíněním a začíná se realizovat instalace zařízení v laboratoři.

Cyklotron, který dokáže urychlit protony až na energii 24 MeV posílí možnosti ústavu v oblasti vývoje nových radiofarmak. Poskytne intenzivní svazek i pro neutronové zdroje, důležité pro studie neutronových reakcí významných pro pokročilé jaderné systémy. Řadu fotografií z instalace najdete zde. Všem pracovníkům, kteří se na rekonstrukci budovy a instalaci nového cyklotronu podílejí bychom rádi velice poděkovali.