Zahlavi

Nahradí urychlovače při výrobě nejčastěji užívaného radiofarmaka reaktory?

21. 02. 2013

Jedním z nejčastěji využívaných diagnostických radiofarmak jsou ta s radioizotopem technecia 99m, který vzniká rozpadem radioizotopu molybdenu 99. Pro jeho produkci se v současné době využívají výzkumné jaderné reaktory. Těch ovšem ve světě ubývá a tak je výroba tohoto důležitého radiofarmaka ohrožena. Jednou z možností, jak reaktory nahradit, je přímá produkce technecia 99m na urychlovači. Pro tuto možnost je však třeba provést ještě řadu důležitých výzkumných prací a některé z nich se provádějí na našem cyklotronu. Podrobné informace o těchto studiích naleznete zde.