Zahlavi

Na projektu CREMLINplus se podílí i ÚJF

30. 07. 2020

CREMLINplus je projektem rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020, podporujícím vědeckou a technickou spolupráci mezi zeměmi EU a Ruskem v oblasti velkých výzkumných infrastruktur a jejich vzájemnou harmonizaci.

Logo projektu CREMLINplus

Na ruské straně jde zejména o pět „megavědných“ infrastruktur a o projekty uvedené v seznamu LIST-11. Cílem projektu CREMLINplus je mimo jiné umožnit spolupráci specializovaným evropsko-ruským týmům, včetně týmů zapojených do evropských velkých výzkumných infrastruktur (VVI), na instrumentaci a vývoji technologií. Dalším cílem je umožnit budoucí zapojení evropských týmů do následného vědeckého výzkumu ve zmíněných infrastrukturách v Rusku na principech otevřeného přístupu (Open access) a reciproční zapojení ruských týmů do výzkumu v evropských velkých výzkumných infrastrukturách. 

CREMLINplus vychází z úspěchů a výsledků předchozího projektu Horizon 2020 CREMLIN. Zahajovací workshop projektu CREMLINplus proběhl od 19. do 20. února 2020 v synchrotronovém centru DESY v Hamburku.

ÚJF je jednou z 35 účastnických institucí konsorcia projektu. Desítku z nich tvoří ruské instituce a mezinárodní Spojený ústav jaderných výzkumů (SÚJV) v Dubně, na jehož chodu se podílí i ČR.

Účastníci prvního workshopu projektu CREMLINplus v hamburské DESY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastníci prvního workshopu projektu CREMLINplus v hamburské DESY

Titulní mapka, logo a foto: webová stránka CREMLINplus.eu