Zahlavi

Loňský rekord překonán: nejstarší jeskynní kresbě v ČR je 7000 let

21. 05. 2020

Před rokem se laboratoři CRL podařilo datovat nejstarší dosud objevenou jeskynní kresbu v ČR, starou přes 6000 let a nalezenou v Kateřinské jeskyni v Moravském krasu. Teď laťka padla podruhé: černé čáry na kameni Mozek v téže jeskyni mají 7000 let.

Jde o tzv. epigrafy – čáry, které dotvořily přirozenou podobu kamene, odrážející se v jeho současné přezdívce Mozek. Podle archeologa Martina Golce z katedry historie FF UP šlo možná o součást svatyně, duchovního místa pravěkých lidí pro obřadní spojení se světem duchů či předků. Mozek se nachází na konci Hlavního sálu Kateřinské jeskyně. 

Protože barvivo bylo vyrobeno z popela spáleného dřeva, bylo možné stáří čar datovat radiouhlíkovou metodou – měřením obsahu izotopu uhlíku 14C, prováděném v laboratoři CRL. U Mozku se to ale povedlo až na třetí pokus.

Laboratoř CRL, sídlící v budově oddělení dozimetrie záření Ústavu jaderné fyziky AV ČR na pražské Bulovce, provozuje ÚJF společně s Archeologickým ústavem AV ČR Praha. Výzkumy CRL v Kateřinské jeskyni jsou podporovány z projektu RAMSES.  

Foto: Petr Zajíček, Správa jeskyní ČR