Zahlavi

Kosmický seminář ve Vile Lanna

17. 11. 2018

Seminář o měření kosmického záření a souvisejících tématech, pořádaný oddělením dozimetrie záření ÚJF AV ČR, proběhl 16. listopadu 2018 ve Vile Lanna v Praze. Seminář se zhruba dvěma desítkami účastníků proběhl v angličtině a byl podpořen v rámci Strategie AV21 Akademie věd ČR, programu Vesmír pro lidstvo.

Hlavní hostující přednášející Prof. M. Panasjuk představil vědecký program MSU (Moskevské státní univerzity) pro malé družice (satelit Lomonosov 600 km nad zemí s měřicími zařízeními zejména pro UV výboje a gama záření). Projekt kombinuje měření v různých výškách: těsně nad zemí a na oběžné dráze (včetně balónů BARREL ze švédské Kiruny ve výšce 30 km) a v hlubokém vesmíru (sonda Electro-2 vzdálená 36 000 km od Země). Připomněl také projekt EUSO (Extreme Universe Space Observatory), běžící od roku 2016, který od roku 2019 přinese i balonové lety z Nového Zélandu.

G. Reitz, vedoucí projektu CRREAT, představil budoucí aspekty tohoto projektu a plánovanou spolupráci: během roku 2019 zejména se Skobelcynovým fyzikálním ústavem MSU, Jerevanským fyzikálním ústavem, Německým leteckým centrem a připravovanou spolupráci s japonskou JAEA (MoU). I. Ambrožová hovořila o experimentech ÚJF zaměřených na výzkum kosmického záření, O. Ploc představil letecké dozimetrické a balónové experimenty. M. Semmler ze společnosti UJP Praha přiblížil detektor hybridních pixelů PhPix, 60x rychlejší než standardní detektory, s nižší citlivostí, ale levnější a radiačně odolnější. Tématem P. Kováře byly rádiové systémy pro malé satelity, zejména GPS přijímač piNAV L1 pro CubeSat s nižší spotřebou energie (méně než 120 mW), a komunikační systém UHF piGROUND pro pikosatelity.

Během diskuse vědecký tajemník ÚJF V. Wagner poukázal na problémy studie, podle nichž piloti letadel dostávají více radiační dávky než lidé žijící ve 20km vzdálenosti od zničené japonské jaderné elektrárny Fukušima. Poslední částí semináře byly individuální diskuse během oběda a po obědě.

Seminář s vesmírnou tématikou: prof. Panasyuk

Seminář s vesmírnou tématikou: prof. Panasyuk

Seminář s vesmírnou tématikou: Guenther Reitz

Seminář s vesmírnou tématikou: Guenther Reitz

Seminář s vesmírnou tématikou: Ondřej Ploc

Seminář s vesmírnou tématikou: Ondřej Ploc

Seminář s vesmírnou tématikou: Milan Semmler

Seminář s vesmírnou tématikou: Milan Semmler