Zahlavi

Konference o aplikované jaderné fyzice ANPC 2021 je úspěšně za námi

20. 09. 2021

Applied Nuclear Physics Conference (ANPC) proběhla v Praze v prostorách Fakulty architektury ČVUT od 12. do 16. září 2021. ANPC byla organizována pod záštitou Divize jaderné fyziky (NPD) Evropské fyzikální společnosti (EPS), hlavním organizátorem pražského ročníku byl Ústav jaderné fyziky AV ČR se svou infrastrukturou CANAM.

Bylo nám ctí představit plenární a zvané řečníky, specialisty z mnoha aplikací jaderné fyziky, nadšené mladé vědce a studenty, a také prezentace firem a sponzorů. Prestiž konference zdůraznili  svou aktivní účastí dva držitelé Ceny IBA-Europhysics Prize za vynikající výsledky v oboru aplikované jaderné fyziky a medicíny: Marco Durante (vítěz Ceny IBA za rok 2013) a Thomas Haberer (vítěz Ceny IBA za rok 2020), který cenu převzal od zástupkyně NPD EPS Ivy Bogdanovic Radovic během konání ANPC.

anpc-banner

ANPC nabídla pět plenárních přednášek v Janákově síni, 26 zvaných přednášek a 54 přednášek v paralelních sekcích. V rámci dvou bloků posterové sekce bylo představeno zhruba 35 elektronických i fyzických posterů. Celkem ANPC hostila 124 účastníků z 21 zemí - 66 přímo na místě a 58 připojených online. ANPC kladla zvláštní důraz na aplikace jaderné fyziky v oborech energetiky, zdraví, výzkumu vesmíru, jaderné bezpečnosti, životního prostředí, vědy o materiálech, uchování a studia kulturního dědictví.

Vědeckým organizátorem a koordinátorem konference byla Anna Macková (ÚJF AV ČR) spolu s Janem Kučerou, který také patřil vedle Marie Davídkové (oba ÚJF AV ČR) mezi plenární a zvané řečníky. 

Hlavním mediálním partnerem ANPC byl Open Access časopis Physics (MDPI). Mezi vystavovateli a sponzory byly společnosti NRF iThemba Labs, National Electrostatics Corp., Vakuum Servis, Specion, Pfeiffer Vacuum, Advacam, Vakuum Praha a Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Program proběhlé ANPC je k dispozici zde, ke stažení je rovněž Kniha abstraktů, obojí v anglickém jazyce. Přehledné shnutí konference ve formě krátké PwP prezentace v anglickém jazyce najdete zde