Zahlavi

J. Hrtánková o modelu K-absorpce z Barcelony

24. 06. 2019

Ing. Jaroslava Hrtánková, Ph.D., z oddělení teoretické fyziky ÚJF představila 6. června v zasedací místnosti ÚJF na dalším ze seminářů projektu KINEÓ před dvěma desítkami posluchačů výsledky své půlroční stáže na Univerzitě v Barceloně.

Podílela se zde na vývoji mikroskopického modelu K-absorpce na dvou nukleonech v jaderné hmotě, využívající amplitudy rozptylu K-N, odvozené z nejnovějších chirálních modelů mezon-baryonových interakcí. Absorpční frakce vypočtené v modelu jsou v dobré shodě s dostupnými daty jak ze starších experimentů s tzv. bublinovými komorami, tak s nedávnými údaji z experimentu Amadeus.

Model je proto velmi vhodný pro další aplikace ve výpočtech vázaných stavů K- v atomových jádrech.